Ventilblokker
almekIndustri aind 2013

ventilblokkSom en del av vår erfaring i bygging av maskiner og utstyr med hydraulisk drift, har vi også bygget opp kompetanse på produksjon av ventilblokker. Ved siden av egne operatører som er spesialister på denne type produksjon, har vi også en rekke spesialverktøy for utboring til mange typer ventiler.

Foruten ventilblokker som ingår i maskiner og utstyr, produserer vi også ventilblokker på ordre. Blandt våre kunder på ventilblokker er produsenter av kran- og løfteutstyr, dumpere og dekksutstyr.

Produksjon

Kontakt oss i dag

Almek Industri AS
Raveien 310
3184 HORTEN

Tlf: 33 02 09 00
Fax: 33 08 14 40

Kvalitet

Almek Industri AS har siden 2011 vært ISO9001:2008-godkjent.

S5 Box