Detalj- og spesialproduksjon
almekIndustri aind 2013

Aker Industri AS har vunnet en stor kontrakt på produksjon av Subsea Termineringer til utbyggingene på «Great Western Flank», i Australia. Kontrakten omfatter komplette Subsea Termineringer, og er en viktig del av leveransen av umbilicals fra Aker Subsea. Kontrakten gjenspeiler AI's sterke posisjon som foretrukken leverandør av termineringer til umbilicals.

«Great Western Flank» består av 16 felt på den nordøstlige kysten av Australia. Operatør på feltet er Woodside, og representerer første fase i utbyggingen. produksjonsstart i 2014.

"Great Western Flank"

Produksjon

Kontakt oss i dag

Almek Industri AS
Raveien 310
3184 HORTEN

Tlf: 33 02 09 00
Fax: 33 08 14 40

Kvalitet

Almek Industri AS har siden 2011 vært ISO9001:2008-godkjent.

S5 Box